Thứ Ba, 26/09/2023, 13:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 19, 2022

Ảnh minh hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (12)

Biết nhận diện làm chủ tâm, nỗ lực tu tập liên tục, chuyển hóa các tâm sở bất thiện, phát triển tâm hạnh lành, thanh

TÌM KIẾM