Thứ Ba, 26/09/2023, 13:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 15, 2022

Ảnh minh hoạ

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (9)

Căn Bản phiền não là tham, sân si, mạn nghi, ác kiến. Sáu loại này thường chi phối, quấy nhiễu, thường làm não loạn tâm

TÌM KIẾM