Thứ Ba, 28/03/2023, 22:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 10, 2022

dat-tam-dung-huong-1525

“Khổ qua” hay “khổ quá”?

Vào một ngày hữu duyên, con đã được nghe Thầy Thích Khải Tuấn nói rằng: “Khổ qua thì có người ăn được, có người ăn

TÌM KIẾM