Thứ Sáu, 22/09/2023, 04:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 8, 2022

Ta hãy biết trân quý thời gian, dùng thời gian vào những việc mang lại lợi ích an vui hạnh phúc cho bản thân, gia đình và mọi người

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (7)

Người không có định lực, chưa nhận diện, quan sát tu tập, chuyển hóa thức Mạt na thì mãi lệ thuộc, nô lệ cho ngã

TÌM KIẾM