Thứ Ba, 28/03/2023, 21:19 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 4, 2022

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (3)

Muốn dần làm chủ được tâm lý, hành vi, cảm xúc thì trước hết chúng ta phải biết rõ bản chất, tướng trạng, quy luật

Ảnh minh hoạ

Bạn ở đâu trước khi ra đời?

Nhìn cho sâu, bạn sẽ không thấy được ngày sinh thực và ngày chết thực của đám mây. Chỉ có chuyện đám mây chuyển hóa

TÌM KIẾM