Thứ Hai, 04/03/2024, 17:51 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 3, 2022

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (5)

Hầu hết những lối sống ích kỷ, đố kỵ, hơn thua, so đo, cố chấp, dính mắc…của con người chính là hoạt động của thức

Con Nguoi Thuong Lo Va So Nhung Gi 215919

Nếu đã chọn, hãy kiên trì

Chúng ta đều biết: Trên đời này, không có ai là hợp nhau hoàn toàn, cũng không có mối quan hệ nào tự nhiên sinh

TÌM KIẾM