Thứ Ba, 27/02/2024, 18:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 2022

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (19)

Ta hiện nay, từ thân thể, tướng mạo, tư chất, thói quen, điều kiện hoàn cảnh, cuộc sống..cho đến cha mẹ con cái, dòng họ,

Nguoiphattu Com Le Phat Thanh Dao0 1522

Kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo

Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không

TÌM KIẾM