Thứ Sáu, 23/02/2024, 07:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 27, 2022

Nam Mo A Mi Da Phat 1405

Người tu thành Phật (Phần 3)

Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, tu Phật là tu tâm, nhìn thấy rõ tâm của chính mình có Phật tánh còn tiềm ẩn.

Chùa Hương Tích Là Một Trong Những Ngôi Chùa Có Lịch Sử Lâu đời Nhất Tại Việt Nam Có Niên đại Hàng Nghìn Năm. Tương Truyền, Chùa được Xây Dựng Từ Thế Kỷ Xiii Vào Thời Nhà Trần. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Từ Nhắc đến Lịch Sử Hình Thành Của Chùa Qua 2 Câu Thơ “hương Tích Trần Triều – Hồng Sơn đệ Nhất Phong” (hương Tích Ngôi Chùa đời Trần – Dựng Trên Ngọn Núi đẹp Nhất Ngàn Hống).

Nhân tâm tựa như con đường…

Nhân sinh, bất quá chỉ giống như một ly trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, cần chi phải tranh giành? Đậm cũng tốt, nhạt

TÌM KIẾM