Chủ Nhật, 04/12/2022, 05:28 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 24, 2022

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 2)

Chánh Pháp lúc nào cũng hướng thượng, chỉ tại công phu hành trì lúc tăng lúc giảm nên hành giả bị nổi chìm lên xuống

TÌM KIẾM