Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 9, 2022

Tam 1305

Thương nhau mà sống

“Thường nhịn nhẫn giận hờn giũ sạch; Gắng bồi vui phẩm cách kiên cường; Sống là phải biết yêu thương; Từ bi hỷ xả thơm

TÌM KIẾM