Thứ Hai, 06/02/2023, 13:48 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười 26, 2022

maxresdefault

Phật về trên đỉnh Chơn Như

“Phật về trên đỉnh Chơn như” là tựa đề của một trong 15 bài thơ nói trên, và cả 15 bài đều là sự tôn

phat-giao-0938

Đừng nhìn thế giới đảo điên

Tất cả sự, lý không rõ ràng; thị, phi đảo lộn đó là si. Nếu tâm mọi người thường giữ chính kiến, chính niệm thì

TÌM KIẾM