Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười 25, 2022

5754 Tuong Phat Ba Quan The Am Bo Tat Dung Dai Sen Nhua Composite Dieu Khac Tran Gia 9 1157 0921

Quan Âm giáo hóa tự tại vô cùng

Trong kinh Quán Vô lượng thọ, Bồ-tát Quan Âm thị hiện vô số hóa Phật. Trong Tâm kinh, Ngài có tên là Quán Tự Tại

Tam 1305

Con nhện trong tâm

Xưa có một vị tăng nhập thất để hạ thủ công phu. Sau vài tuần trăng, sư đến gặp Hòa thượng, vị thầy tế độ

TÌM KIẾM