Thứ Hai, 06/02/2023, 12:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười 19, 2022

a3

Mua hoa góp tấm lòng làm từ thiện

Toàn bộ tiền thu về từ việc bán hoa sẽ được dùng vào việc thiện nguyện như: Ủng xây dựng các chùa, xây các trường

310483860_474650608036080_4970570974653932754_n-1056

Quả báo (Phần 3)

Chữ độ trong đạo Phật không hề có nghĩa là cho không hay cưỡng bách tín đồ phải nhận lãnh một điều gì không do

TÌM KIẾM