Thứ Bảy, 03/06/2023, 15:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Chín 30, 2022

cung-duong-nguoiphattu-com0-1422-9687

Phước đức và công đức

Ảnh minh họa Hỏi: Tôi muốn hỏi một số điều về phước đức và công đức: Phước đức và công đức khác nhau thế nào? Tụng

5b6d39bb-huy-6590-2716

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Bài sám Pháp hoa phần đầu nói

TÌM KIẾM