Thứ Hai, 06/02/2023, 13:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Chín 29, 2022

1431937388-mjtnanh-17-zovm-9985

Sinh, già, bệnh, chết

Ảnh minh họa GNO – Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest

60502580_689079641547096_7456071910279872512_n-0807-2150

Bát nạn của người tu

Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn

TÌM KIẾM