Thứ Bảy, 01/10/2022, 00:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tám 2, 2022

ahnhphatgiaoorgvn-1408

Đi hành hương (Phần 4)

Chiều đi từ nhà đến chùa là tiến trình tịnh hóa tự thân, tự giác tự độ. Chiều trở lại từ chùa về nhà là

achuyenphatgiaoorgvn-2138

Tu là chuyển nghiệp (Phần 1)

Phật học nói đến Tam Nghiệp gồm có Thân Nghiệp, Khẩu Nghiệp và Ý Nghiệp. Phật học cũng nói đến Nghiệp Nhân và Nghiệp Quả,

TÌM KIẾM