Chủ Nhật, 29/01/2023, 22:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tám 2, 2022

audc3phatgiaoorgvn-1321

Người có đức mới có phúc

Người có đức ắt sẽ có phúc! Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng , mà còn ẩn chứa phúc

TÌM KIẾM