Thứ Hai, 06/02/2023, 13:41 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Bảy 20, 2022

tuong-quan-am-tu-tu (1)

Quán Tự Tại Bồ Tát

Quán Tự Tại Bồ Tát là danh hiệu khác của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuy cách dịch khác nhau nhưng cùng nguyên nghĩa tiếng

achanh.phatgiao.org.vn

Thế nào là nghề chánh mạng?

Thầy có thể giúp con hiểu thế nào là nghề chánh mạng, thế nào là nghề tà mạng để con biết tự chọn nghề theo

TÌM KIẾM