Thứ Bảy, 01/10/2022, 00:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 2021

122-1482919858055-33-0-303-508-crop-1482919868609-1511186999273

Đức Phật của chúng ta

Đây là bài thuyết giảng về “Đức Phật của chúng ta” một đề tài dễ làm cho Phật tử ngạc nhiên, vì Đức Phật của

duc-phat-1625049940

Lược sử Đức Phật

Có rất nhiều sử liệu ghi lại khác nhau về ngày, tháng, năm liên hệ đến các sự kiện lịch sử đức Phật. Các nhà

TÌM KIẾM