Thứ Hai, 06/02/2023, 12:52 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 23, 2021

hoaphatgiaoorgvn-0911

Lợi ích thọ trì Kinh Pháp Hoa

Đức Phật nói: ‘’Nếu có người nghe được Kinh Pháp Hoa, mà tùy hỉ cung kính thọ trì, nên biết người đó là bậc bất

TÌM KIẾM