Thứ Tư, 27/09/2023, 16:22 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 6, 2021

tr89-2

Số hóa di sản văn hóa Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

TÌM KIẾM