Thứ Ba, 27/02/2024, 16:23 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 26, 2021

Kinh Bay Cach Dut Tru Kho Dau 1 1420

Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

Này các đệ tử, Như Lai giảng giải về bảy cách thức chấm dứt lậu hoặc cho người thấy, biết; chứ không cho người chẳng biết gì

Lop Hoc La Mot Gia Dinh 2 768x512 0059

Lớp học là một gia đình

Thương yêu là một nghệ thuật. Nếu nhà giáo dục biết cách thương yêu thì người đó sẽ có khả năng dạy cho học sinh

TÌM KIẾM