Thứ Ba, 27/02/2024, 17:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 18, 2021

Giac Ngo

Không gì là chắc thật

Quán chiếu ngũ uẩn giai không được xem là pháp tu cốt tủy của đạo Phật. Bất cứ truyền thống hay pháp môn nào, nhân

Loi Phat Day

Lời dạy căn bản của Phật giáo

Chúng ta cứ thử nhìn vào những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay xem sao. Trong thế giới của chúng ta còn

TÌM KIẾM