Thứ Bảy, 03/06/2023, 15:12 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 17, 2021

tim-hieu-bo-tat-quan-the-am-1-1205

Tìm hiểu Bồ-tát Quán Thế Âm

Theo các nhà nghiên cứu, học giả các giới khi tìm hiểu về tư tưởng và văn hóa Phương Đông thì không thể bỏ qua

luat-nhan-qua-1633

Một ví dụ về quả báo sát sinh

“Chuyện đồ ăn cúng người chết (Tiền thân Matakabhatta)”, Phẩm Giới, Kinh Tiểu Bộ IV, nội dung như sau: Một hôm, các đệ tử đến

đức thế tôn

Mừng Phật đến với chúng sanh

Đêm trở mình… Thái tử vụt đứng lên, xé toạc màn đêm lao về phía trước, mang theo trong lòng không chỉ hoàng thân quốc

TÌM KIẾM