Thứ Sáu, 24/03/2023, 07:11 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 16, 2021

Pháp môn niệm Phật đã được Ðức Thế tôn chỉ dạy lúc ngài còn tại thế

Chân thật niệm Phật Cực Lạc hiện tiền

Đức Phật ra đời chỉ với mục đích là mở bày chân lý, giúp chúng sanh giác ngộ bản tâm thanh tịnh, thốt vòng luân hồi sanh tử. Tất cả pháp môn đức Phật đã dạy đều nhiệm mầu và thiết thực, đều tập trung vào mục đích thiêng liêng cao cả đó.

nghĩ về chuyện dạy học online

Nghĩ về chuyện dạy và học online

Hàng triệu học sinh các cấp tại TP.HCM cũng như một số tỉnh thành khác vẫn bước vào năm học mới, nhưng thay vì đến

thay-long-nhe-nhang-khi-hoc-phat

Thấy lòng nhẹ nhàng khi học Phật

Khi học Phật Pháp, chúng ta phải làm cách nào để giáo lý của Phật giúp cho tâm tư ta nhẹ nhàng hơn, chứ không

TÌM KIẾM